Liên kết Website

Giới thiệu về trường

Giới thiệu về trường TH Lê Kim Lăng

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ KIM LĂNG         Địa chỉ : Thôn Đông Hòa - Xã Hòa Châu - Huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng             Email: thhoaChâu2.hv@gmail.com            Trường Tiểu học số Lê Kim Lăng...

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HOÀ CHÂU
Địa chỉ : Thôn Đông Hoà - Xã Hoà Châu - Huyện Hoà vang - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 05113684082