Trang nhất » Tài nguyên » Sáng kiến kinh nghiệm

Hình học lớp Ba

Một vài biện pháp giúp học sinh lớp Ba học tốt về yếu tố hình học.

Kĩ năng viết đoạn văn ngắn

Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn ngắn cho học sinh lớp 2

Học tốt môn lịch sử

Mọt số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử lớp Bốn, lớp Năm ở Trường Tiểu học Số 2 Hoà Châu

Học tốt môn khoa học

Vaanj dụng trof chơi học tập vào phân môn khoa học lớp % nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.

Thể loại văn kể chuyện

Một số biện pháp giúp học sinh lớp Bốn học tốt thể loại văn kể chuyện trong phần môn Tập làm văn

Công tác chủ nhiệm

Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao chatts lượng dạy và học ở trường Tiểu học Số 2 Hoà Châu

 

Liên kết Website

Giới thiệu về trường

Giới thiệu về trường TH Lê Kim Lăng

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ KIM LĂNG         Địa chỉ : Thôn Đông Hòa - Xã Hòa Châu - Huyện Hòa Vang - Thành phố Đà Nẵng             Email: thhoaChâu2.hv@gmail.com            Trường Tiểu học số Lê Kim Lăng...

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HOÀ CHÂU
Địa chỉ : Thôn Đông Hoà - Xã Hoà Châu - Huyện Hoà vang - Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại : 05113684082